Cursus ‘Kijk op bijen’ in Doesburg

Bijen zijn fascinerende dieren. Ze zijn ook de belangrijkste bestuivende insecten van land- en tuinbouwgewassen en daarmee van groot economisch belang. Met hun bestuivende arbeid in de natuur bevorderen ze de biodiversiteit.

Tijdens een korte cursus laat de Imkersvereniging Doesburg e.o. u kennismaken met het leven van bijen.

De honingbij is de meest bekende, maar er zijn nog 360 andere bijensoorten waarvan er een aantal de revue zullen passeren.

U leert iets over het werk van de imker. Maar ook hoe u zelf bijen in uw tuin kunt lokken door aanplant van de juiste bloemen en het bieden van nestgelegenheid.           

In het voorjaar, als de winterrust voorbij is en de bijen weer gaan vliegen, zullen we met elkaar in de bijenkast kijken. We kunnen dan zien hoe de bijen hun broed verzorgen en hopelijk ziet u ook de koningin. Tijdens de cursus zal de term biodiversiteit regelmatig vallen en extra aandacht krijgen. 

Voor hen die dit willen is de cursus een goede voorbereiding op het volgen van de basiscursus “bijenhouden”. 

Data:

Les 1: dinsdag 10 maart 2020      bestuivende insecten

Les 2: dinsdag 31 maart 2020      bijenjaar

Les 3: dinsdag 21 april 2020        ‘inzoemen’ op specifieke onderwerpen

Les 4: zaterdag 23 mei 2020         bij goed weer kijken we in een bijenvolk op de bijenstand

Deze lessen zijn van 19.00 – 21.00 uur en worden gegeven door leden van de Imkersvereniging Doesburg e.o. in het ontmoetingscentrum van Grotenhuys, Van Brakellaan 54 (ingang Coehoornsingel), 6981 JN Doesburg.

Kosten voor de gehele cursus zijn: € 30,00 contant te voldoen voor aanvang van de eerste les. Koffie en thee is inbegrepen. Tevens krijgt u een pot heerlijke honing.

Aantal deelnemers is minimaal 10.

Opgave vóór 25 februari bij: secretaris@imkersverenigingdoesburg.nl