Inrichting van het terrein

 

De hoogstamboomgaard

In de hoogstamboomgaard staan elf fruitbomen, waarvan 6 appelsoorten en 5 perensoorten. Op de plattegrond op het informatiebord zijn ze allemaal aangegeven.

In het voorjaar leveren de bloesems voedsel voor de bijen en andere insecten, 

in het najaar kunnen de mensen de vruchten plukken.

 

De heg

De afscheidingsheg om de boomgaard en langs het pad bestaat uit een lange rij van struiken: een- en tweestijlige meidoorn, sleedoorn, rozen, kardinaalsmuts.

In de heg staan een drietal knotwilgen die boven de heg een opvallend beeld geven. 

De wilgenhaag

Een haag van wilgen vormt de scheiding tussen de boomgaard  en de rest van de  Bijenweide. 

Wilgen zijn of een mannetjes- of een vrouwtjesstruik. De mannetjes leveren geel stuifmeel en de vrouwtjes zoete nectar. Bloeiende wilgen zijn daardoor in het vroege voorjaar belangrijke voedselbronnen voor de bijen en andere insecten.

Boomfeestdag 2012

 

Het snoeihout van de wilgen, de wilgentenen, zijn goed te gebruiken voor vlechtwerk zoals een wilgen wigwam, hutten, bogen, schermen en manden.

 

 

De wilde weide

Dit stuk rond de poel is bedoeld voor bloeiende inheemse planten en is met een meerjarig bijenmengsel ingezaaid. Het beheer is jaarlijks twee maal maaien en het maaisel af te voeren. Hierdoor krijgen wilde bloemen een kans.

 

De poel

De poel heeft een oppervlakte van 590m² en een diepte vanaf het maaiveld van ongeveer 2 meter. Het waterpeil varieert met de grondwaterstand. De poel zal zich vanzelf ontwikkelen en zo een plek vormen waar kikkers en salamanders zich kunnen voortplanten.

Bijen gebruiken veel water, voor hun larven, voor zichzelf en om hun woning te koelen in de zomer. Als het erg warm is zitten hele rijen bijen aan de rand van de poel water op te nemen.

Bij renovatie van de parkeerplaats aan de Waterstraat moest een oude dode boom het veld ruimen. Elk jaar kwamen er bijzondere zwammen en het zou dan ook jammer zijn om de boom op te stoken. In het voorjaar van 2013 is hij dan ook naar de Doesburgse Bijenweide getransporteerd en heeft een plek gekregen – nu weliswaar liggend – naast de poel.

De struweelhaag en het vogelbosje

Een brede haag vormt de afscheiding met het terrein van de Doesburgs Volkstuinders Vereniging en gaat over in het vogelbosje. Hier groeien een- en tweestijlige meidoorn, sleedoorn, hondsroos, kardinaalsmuts rosa rugosa en Gelderse roos, Hollandse linde en zoete kers. 

Bloembedden

Om de bijen de hele zomer van nectar en stuifmeel te voorzien worden er stroken met een eenjarig bloemenmengsel ingezaaid en worden in aparte bedden zonn

ebloemen en enkelbloemige dahlia’s gekweekt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actuele ontwikkelingen 2018.

Dit jaar Is het gedeelte voor de vaste planten uitgebreid met twee nieuwe bedden en hierin zijn de overgehouden enkelbloemige dahlia’s gepoot.

 

De Bijentuin van Imkersvereniging Doesburg e.o.

Op het terrein van de Bijentuin staan vier stallen met bijenkasten en korven. Jaarlijks zaaien de imkers hier een bloemenmengsel dat voor de bijen veel stuifmeel en nectar biedt.

Het terrein mag zonder begeleiding van een imker niet betreden worden.

Elke tweede zaterdag van de maand is er een inloopmorgen van 09.00 tot 12.00 uur en zijn de imkers graag bereid u rond te leiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Doesburgse Bijenweide

Het ontstaan van de Bijenweide

Donateurschap