Donateurschap

 

Graag willen we meer mensen bij de Doesburgse Bijenweide betrekken die het interessant vinden om het project te steunen en er bij betrokken te raken.

U kunt donateur worden van onze stichting door een vrijwillige bijdrage te storten op NL89RABO0128695919 t.n.v. Stichting Doesburgse Bijenweide

We houden u door middel van een digitale nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen en de activiteiten die wij ondernemen.

Het bestuur: Nina Herweijer (vz), Gerard van der Kamp (secr.), André Gerritsen.

Postadres: Dreef 46, 6996 BC Drempt. E-mail: gerardvanderkamp@gmail.com

Stichting Doesburgse Bijenweide

Het ontstaan van de Bijenweide

Inrichting van het terrein