Open Imkerijdag 2021

Dit jaar gaat gelukkig de Open Imkerijdag wel door. Op zaterdag 10 juli 2021 opent Imkersvereniging Doesburg e.o. haar deuren voor bezoekers.

Men kan een kijkje nemen in de bijenstallen, het insectenhotel en de kruidencirkel bewonderen, het bijenspel spelen, honing proeven en honing kopen, kinderen kunnen zelf een bijenhotel maken en men kan een wandeling maken door de Doesburgse bijenweide. Natuurlijk staan ook de koffie en thee klaar.

Graag tot 10 juli. We zijn open van 10:00 tot 16:00 uur.

bijenhotel en kruidenspiraal

Fotoboek Doesburgse Bijenweide

Nina Herweijer heeft een prachtig fotoboek gemaakt van De Doesburgse Bijenweide. Met foto’s van een bloeiende weide maar ook van de diverse activiteiten die er de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden: de oogstdag, een voorlichting voor kinderen, het werk door vrijwilligers. Een prachtig boek.

Inloopochtenden hervat

Vanaf zaterdag 13 juni is er weer elke 2de zaterdag van de maand van 9:00 tot 12:00 uur onze inloopochtend. U bent dan van harte welkom om te praten met een imker over bijen en bijenhouden, een rondleiding op onze bijenstand en een kopje koffiie. Natuurlijk kunt u ook honing kopen.

We houden ons aan de maatregelen van het RIVM. Dus we houden 1,5 meter afstand. En als u gezondheidsklachten heeft, met name verkouden bent of moet hoesten, vragen we u niet te komen. Als voorzorgsmaatregel noteren we uw naam en contactgegevens zodat we in geval van een corona-contactonderzoek makkelijk kunnen achterhalen wie er die ochtend op de bijenstand zijn geweest en we deze mensen snel kunnen bereiken.

Doesburgse Bijenweide

De afgelopen jaren is er veel gebeurd in de Doesburgse Bijenweide. Er is veel onderhoud gepleegd en de Bijenweide is op enkele punten heringericht. Hier vindt u een overzicht van de veranderingen en werkzaamheden de afgelopen jaren.

NLDoet 2020

Kun je schilderen, planten poten, takkenrillen verstevigen of informatieborden plaatsen? Dan is Imkersvereniging Doesburg e.o. op zoek naar jou om ons op NLDoet (zaterdag 14 maart a.s. ) tussen 9:00 en 12:30 uur met deze klussen te komen helpen.

De takkenrillen moeten verbeterd worden zodat ze weer mooi en stevig zijn. En we gaan informatieborden plaatsen waarop bezoekers kunnen lezen welke drachtplanten voor bijen en andere insecten in de Bijenweide en de Bijentuin staan. Ook zullen we tijdens NLDoet de tuinen voorzien van nog meer drachtplanten.

Een andere klus is het schilderen van de bijenstallen zodat ze er weer een paar jaar tegen kunnen. Dit jaar zijn de stallen 3 en 4 aan de beurt.

Wil je ons helpen? Dan kun je je aanmelden via de website van NLDoet: www.nldoet.nl .

Cursus ‘Kijk op bijen’ in Doesburg

Bijen zijn fascinerende dieren. Ze zijn ook de belangrijkste bestuivende insecten van land- en tuinbouwgewassen en daarmee van groot economisch belang. Met hun bestuivende arbeid in de natuur bevorderen ze de biodiversiteit.

Tijdens een korte cursus laat de Imkersvereniging Doesburg e.o. u kennismaken met het leven van bijen.

De honingbij is de meest bekende, maar er zijn nog 360 andere bijensoorten waarvan er een aantal de revue zullen passeren.

U leert iets over het werk van de imker. Maar ook hoe u zelf bijen in uw tuin kunt lokken door aanplant van de juiste bloemen en het bieden van nestgelegenheid.           

In het voorjaar, als de winterrust voorbij is en de bijen weer gaan vliegen, zullen we met elkaar in de bijenkast kijken. We kunnen dan zien hoe de bijen hun broed verzorgen en hopelijk ziet u ook de koningin. Tijdens de cursus zal de term biodiversiteit regelmatig vallen en extra aandacht krijgen. 

Voor hen die dit willen is de cursus een goede voorbereiding op het volgen van de basiscursus “bijenhouden”. 

Data:

Les 1: dinsdag 10 maart 2020      bestuivende insecten

Les 2: dinsdag 31 maart 2020      bijenjaar

Les 3: dinsdag 21 april 2020        ‘inzoemen’ op specifieke onderwerpen

Les 4: zaterdag 23 mei 2020         bij goed weer kijken we in een bijenvolk op de bijenstand

Deze lessen zijn van 19.00 – 21.00 uur en worden gegeven door leden van de Imkersvereniging Doesburg e.o. in het ontmoetingscentrum van Grotenhuys, Van Brakellaan 54 (ingang Coehoornsingel), 6981 JN Doesburg.

Kosten voor de gehele cursus zijn: € 30,00 contant te voldoen voor aanvang van de eerste les. Koffie en thee is inbegrepen. Tevens krijgt u een pot heerlijke honing.

Aantal deelnemers is minimaal 10.

Opgave vóór 25 februari bij: secretaris@imkersverenigingdoesburg.nl

Open Imkerijdag in Doesburg op13 juli 2019

Bijna wekelijks zijn ze in het nieuws, de honingbijen en de wilde bijen en insecten. Hun wel en wee gaat ons aan het hart, vooral nu overduidelijk is dat ze in hun bestaan bedreigd worden en daarmee indirect ook onze voedselvoorziening gevaar loopt. Wilt u meer weten van de boeiende wereld van de bijen en het reilen en zeilen in een bijenvolk? De bijen eens van dichtbij bekijken? Rondkijken bij een imker en hem of haar van alles kunnen vragen? Dat kan op zaterdag 13 juli op de bijenstand van de Imkersvereniging Doesburg e.o. (Panovenweg 2, bij de Hoge Linie van Doesburg). Van 10.00 tot 16.00 uur vertellen we U graag alles over het leven van deze prachtige en nuttige insecten. Ook is er honing om te proeven. Kinderen kunnen het bijenspel spelen.

Naast de bijenstand is de Doesburgse Bijenweide en hier kunt u  genieten van de vele bloeiende bloemen. Bij de Bijenweide is extra aandacht voor bloemen en insecten.

De toegang is gratis. We schenken koffie en thee met een honingkoekje, voor de kinderen is er limonade. Graag tot zaterdag 13 juli.

Een bijenvolk adopteren

Een paar jaar geleden heeft Corry Crooy voor de website van de Schaakclub een verhaal geschreven over de hobby van Albert Lebbink, een van hun leden. Albert is ook lid van imkersvereniging Doesburg e.o. en het artikel voor de schaakclub ging over bijenhouden. Corry en haar man Joop hebben ook een bijenvolk geadopteerd. Ook over hun beweegreden en hun bezoek aan de Bijentuin en Bijenweide gaat het, door Corry geschreven, artikel.

De Bijentuin in Doesburg

Joop en ik wonen al zo’n 40 jaar in Doesburg en in onze arrogantie denken we dat we aardig op de hoogte zijn van hetgeen in en rond ons stadje gebeurt. Niets is minder waar! In één van de Regiobodes van augustus zag ik een foto van Albert Lebbink staan in zijn hoedanigheid als voorzitter van de Doesburgse imkervereniging. Een jong koppel had een bijenvolk geadopteerd. Mijn belangstelling was gewekt. Voor het hele verhaal klik hier.